MSDS/ SDS LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CÁCH XEM MSDS/ SDS

1. MSDS là gì? MSDS là viết tắt của từ gì? MSDS là từ viết tắt của cụm từ tiếng anh Material Safety Data Sheet, còn được gọi là Bảng hướng dẫn/ chỉ dẫn an toàn hóa chất. MSDS là một dạng văn bản cung cấp các thông tin, dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa […]