PHƯƠNG PHÁP ĐO KÍCH THƯỚC HẠT ĐƯỜNG

PHƯƠNG PHÁP ĐO KÍCH THƯỚC HẠT ĐƯỜNG Trong nhiều thế kỷ, đường là một loại gia vị quan trọng được sử dụng phổ biến trong các loại thực phẩm và đồ uống. Các chất làm ngọt như đường mía, siro ngô và các dẫn xuất của hai loại này được sử dụng chính cho việc […]

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KÍCH THƯỚC HẠT TRONG HỆ NHŨ TƯƠNG

Các phương pháp phân tích kích thước hạt trong hệ nhũ tương Nhũ tương là gì? Có bao nhiêu loại? Nhũ tương là hệ bao gồm hai chất lỏng phân tán vào nhau. Các giọt lỏng (gọi là pha phân tán) được phân tán trong môi trường lỏng (gọi là pha liên tục).  Nhũ tương […]

PHƯƠNG PHÁP ĐO KÍCH THƯỚC HẠT SLS

Nguyên lý phương pháp đo kích thước hạt SLS Tán xạ ánh sáng tĩnh (Static Light Scattering – SLS) hay nhiễu xạ laser (Laser Diffraction) là phương pháp được ưa chuộng để phân tích kích thước hạt, cỡ hạt trong dung dịch dựa trên mối quan hệ với góc và cường độ của ánh sáng […]

PHƯƠNG PHÁP ĐO KÍCH THƯỚC HẠT DLS

Nguyên lý đo kích thước hạt DLS Phương pháp đo kích thước hạt DLS tán xạ ánh sáng động (Dynamic light scattering) là công cụ rất mạnh để nghiên cứu các thông số hạt dựa trên hành vi khuếch tán của các phân tử trong dung dịch. Trong phương pháp đo kích thước hạt DLS, […]

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC HẠT CỦA VẬT LIỆU

Ý nghĩa của các phương pháp xác định kích thước hạt Hiện nay, nhu cầu nghiên cứu về việc xác định các tính chất của vật liệu có liên quan tới phân bố kích thước hạt ngày càng lớn. Các phương pháp phân tích ngày càng phát triển và đa dạng để đáp ứng nhu […]