Ý NGHĨA ĐO KÍCH THƯỚC HẠT NANO TITANIUM DIOXIDE TRONG MỸ PHẨM

Vai trò Titanium dioxide trong lĩnh vực mỹ phẩm Titanium dioxide, còn được gọi là titanium (IV) oxide hoặc titania, là oxide tự nhiên của titan, công thức hóa học là TiO2. TiO2 thường có hai dạng khác nhau, rutile và anatase và thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sơn, màu thực […]

TẦM QUAN TRỌNG CỦA SỰ PHÂN BỐ KÍCH THƯỚC HẠT TRONG DƯỢC PHẨM

Ứng dụng phân bố kích thước hạt trong lĩnh vực dược phẩm Việc kiểm soát chặt chẽ sự phân bố kích thước hạt đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành công nghiệp dược phẩm. Sau khi hoàn tất tất cả các công đoạn khắt khe để nghiên cứu và phát triển một loại […]