LƯU Ý KHI LÀM VIỆC VỚI DỤNG CỤ THỦY TINH PHÒNG THÍ NGHIỆM

LƯU Ý KHI LÀM VIỆC VỚI DỤNG CỤ THỦY TINH PHÒNG THÍ NGHIỆM Dụng cụ thủy tinh đóng một vai trò quan trọng trong phòng thí nghiệm, tạo môi trường, chuẩn bị thuốc thử, tổng hợp, phân tích, kỹ thuật chân không, … với tính chất trong suốt và không phản ứng với hầu hết […]