Ý nghĩa của các phương pháp xác định kích thước hạt

Hiện nay, nhu cầu nghiên cứu về việc xác định các tính chất của vật liệu có liên quan tới phân bố kích thước hạt ngày càng lớn. Các phương pháp phân tích ngày càng phát triển và đa dạng để đáp ứng nhu cầu trên và có khả năng đo tới kích thước nanomet. 

Trong các phương pháp đo, có thể thu được rất nhiều thông tin về hạt trong dung dịch phân tán bằng kỹ thuật tán xạ ánh sáng (Light scattering techniques). Kỹ thuật tán xạ ánh sáng là phép đo chính xác sự phân bố kích thước của các hạt trong sự phân tán. Hai kỹ thuật quan trọng trong kỹ thuật tán xạ ánh sáng là tán xạ ánh sáng tĩnh (SLS) và tán xạ ánh sáng động (DLS). 

Phương pháp xác định kích thước hạt SLS

Kỹ thuật tán xạ ánh sáng tĩnh (Static light scattering – SLS) là kỹ thuật xác định kích thước của hạt trong huyền phù thông qua các công thức nhiễu xạ. Phương pháp đo kích thước hạt SLS dựa trên sự hấp thụ và tán xạ ánh sáng do một hạt tương tác với ánh sáng gây ra. Ánh sáng bị tán xạ bởi một hạt có cường độ tuyệt đối q, từ đó thu được kích thước trung bình của một hạt. Mối quan hệ này được mô tả bởi lý thuyết Rayleigh, trong đó nói rằng các hạt lớn hơn sẽ tán xạ nhiều ánh sáng hơn các hạt nhỏ hơn tiếp xúc với một nguồn sáng nhất định. Nói cách khác, cường độ của ánh sáng tán xạ tỉ lệ với trọng lượng và kích thước phân tử hạt. 

Phương pháp xác định cỡ hạt bằng SLS được thực hiện bằng cách sử dụng một tia laser đơn sắc cường độ cao trên một mẫu có chứa các hạt được khảo sát. Một hoặc nhiều máy dò được sử dụng để định lượng sự phụ thuộc của cường độ vào góc tán xạ φ. Các phép đo ở nhiều góc độ cung cấp đường cong tán xạ của cường độ như một hàm của φ, cung cấp các giá trị chính xác về cả trọng lượng phân tử và kích thước hạt cho tất cả các hạt tán xạ. SLS cũng thường được sử dụng để thu được kích thước của huyền phù hạt trong phạm vi sub-µm và supra-µm.

phương pháp xác định kích thước hạt
Nguồn: Schematic of an apparatus for measurement of static light scattering, Journal: Recent applications of light scattering measurement in the biological and biopharmaceutical sciences

Tìm hiểu thêm về phương pháp tán xạ ánh sáng tĩnh tại đây >>>

Phương pháp xác định kích thước hạt DLS

Kỹ thuật tán xạ ánh sáng động (Dynamic light scattering – DLS) còn được gọi là được gọi là quang phổ tương quan photon (Photon Correlation Spectroscopy – PCS) hoặc tán xạ ánh sáng bán đàn hồi (Quasi-Elastic Light Scattering – QELS) là phương pháp sử dụng trên nguyên tắc tập trung tia laser vào các hạt phân tán trong dung dịch và phân tích ánh sáng tán xạ để xác định sự phân bố kích thước của chúng.

Trong phương pháp đo kích thước hạt DLS, các hạt phân tán trong dung dịch được mô tả chịu chuyển động Brown, chuyển động Brown mô phỏng chuyển động của các hạt trong môi trường lỏng (chất lỏng hoặc khí) và cũng là mô hình toán học mô phỏng các chuyển động tương tự. Sự dao động của tán xạ ánh sáng laze đàn hồi do chuyển động Brown riêng lẻ của hạt trong dung môi có thể được sử dụng để xác định sự phân bố kích thước hạt trong thời gian thực (real time) bằng DLS. 

DLS thường sử dụng ánh sáng laser nhìn thấy không xâm lấn tập trung vào dung dịch mẫu, huyền phù, nhũ tương bên trong vật chứa mẫu, thường là cuvet hoặc ống mao dẫn. 

phương pháp xác định kích thước hạt
Nguồn: Typical experimental set-up for dynamic light scattering (DLS) using a digital correlator to obtain the intensity autocorrelation function, Journal: Scattering-based optical techniques for olive oil characterization and quality control

Tìm hiểu thêm về phương pháp tán xạ ánh sáng động DLS tại đây >>>

DLS là một phương pháp phân tích phổ biến rộng rãi và có khả năng thích ứng cao, được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống và khoa học vật liệu, cũng như trong các quy trình kiểm soát chất lượng công nghiệp.

Công nghệ nano đã đóng một vai trò quan trọng trong các lĩnh vực rộng lớn ảnh hưởng đến cuộc sống, bao gồm thực phẩm, mỹ phẩm và khoa học đời sống. Vì vậy việc sử dụng thiết bị phân tích kích thước hạt phù hợp là vô cùng cần thiết.

Tìm hiểu thêm về các ứng dụng nổi bật của các dòng máy phân tích cỡ hạt HORIBA:

Ứng dụng của phân tích kích thước hạt nano trong dược phẩm >>>

Ứng dụng của phân tích kích thước hạt nano trong thực phẩm – đồ uống >>>

Thiết bị phân tích kích thước hạt HORIBA nổi bật 

Máy phân tích kích thước hạt tán xạ Laser LA-350 Horiba

phương pháp xác định kích thước hạt

Đặc điểm nổi bật:

Tìm hiểu chi tiết thiết bị HORIBA LA-350 tại đây>>>

Máy phân tích kích thước hạt tán xạ Laser LA-960V2 Horiba

phương pháp xác định kích thước hạt

Đặc điểm nổi bật:

Tìm hiểu chi tiết thiết bị HORIBA LA-960V2 tại đây>>>

Thiết bị phân tích kích thước hạt nano SZ-100Z2

Thiết bị phân tích SZ-100Z2 tiên tiến đến từ hãng Horiba phân tích ba thông số đặc trưng cho các hạt nano: kích thước hạt, thế zeta và trọng lượng phân tử. 

phương pháp xác định kích thước hạt SZ 100z2 horiba
HORIBA SZ-100Z2

Thông số kỹ thuật:

Đặc điểm nổi bật:


Nguồn tham khảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *